Skip to content

SLA/DLP 3D štampa

SLA (StereoLithography Apparatus) i DLP (Digital Light Processing) su dve popularne tehnike 3D štampe koje koriste slične principe. Obe tehnike spadaju u kategoriju tečnostima bazirane 3D štampe i koriste tečne smole koje se stvrdnjavaju uz pomoć svetlosti kako bi se kreirali slojevi objekata.

Pri SLA i DLP 3D štampi, proces počinje pripremom digitalnog modela u standardnom formatu kao što je .STL (StereoLithography). Nakon toga, softver za pripremu štampe razlaže model na slojeve koji su obično veoma tanki, sa debljinom reda veličine mikrometara.

Kada je model pripremljen, tečna smola se nalazi u rezervoaru štampača. Pri SLA tehnici, sloj tečne smole se nanosi na radnu površinu i zatim se izlagan ultravioletnom (UV) svetlu. UV svetlo tačno definiše oblik sloja i stvrdnjava smolu, formirajući jedan sloj objekta. Radna površina se zatim spušta za visinu jednog sloja i postupak se ponavlja dok se ne stvori kompletni objekat.

Pri DLP tehnici, tečna smola se nalazi u rezervoaru iznad reflektujućeg ogledala. Digitalni projektor projicira sliku sloja objekta na ogledalo, koje reflektuje svetlost kroz sočivo na radnu površinu. Svetlost tačno definiše oblik sloja i stvrdnjava smolu. Radna površina se takođe spušta za visinu jednog sloja i postupak se ponavlja do završetka objekta.

SLA i DLP 3D štampa omogućavaju izradu objekata sa veoma visokom preciznošću i detaljima. Ove tehnike su posebno pogodne za izradu sitnih delova, izradu prototipova, nakita, dentalnih i medicinskih modela, kao i drugih aplikacija gde je potrebna visoka rezolucija i kvalitet izrade.

Prednosti SLA i DLP 3D štampe uključuju visoku preciznost, glatke površine objekata, sposobnost štampe složenih geometrija i detalja, kao i mogućnost korišćenja različitih materijala sa različitim karakteristikama.

Ipak, važno je napomenuti da tečne smole koje se koriste u ove svrhe mogu biti skuplje od materijala za druge tehnike 3D štampe, a sam proces može biti sporiji zbog potrebe za postupnim stvrdnjavanjem svakog sloja.

Ukratko, SLA i DLP 3D štampa su tehnike koje koriste tečne smole i svetlost kako bi se stvorili slojevi objekata visoke preciznosti. Ove tehnike su posebno korisne u industriji, medicini i drugim oblastima gde je potrebna visoka rezolucija i detaljnost.