Skip to content

FDM 3D Štampa

Fused Deposition Modeling (FDM), ili Spajanje topljenjem je jedna od najpopularnijih tehnika 3D štampe. Ova tehnologija koristi termoplastične materijale koji se tope i nanose sloj po sloj kako bi se stvorio fizički objekat.

Proces FDM 3D štampe počinje pripremom digitalnog modela u standardnom formatu kao što je .STL (StereoLithography). Nakon toga, softver za pripremu štampe razbija model na slojeve, obično debljine nekoliko stotina mikrometara.

Sledeći korak je podešavanje FDM 3D štampača. Štampač koristi valjak termoplastičnog materijala, koji se obično nalazi u obliku tankog filamenata, kao što su PLA (polilaktid) ili ABS (akrilonitril butadien stiren). Filament se zagreva u štampaču do tačke topljenja, a zatim se pravilno dozira i nanosi na radnu površinu sloj po sloj.

Tokom štampe, zagrejani ekstruder gura filament kroz mlaznicu i precizno ga nanosi na sloj ispod njega. Materijal se brzo hladi i stvrdnjava kako bi se formirao čvrst sloj. Štampač se pomera po X, Y i Z osi kako bi se slojevi pažljivo postavili jedan na drugi i stvorio konačan objekat.

Jedna od prednosti FDM 3D štampe je širok izbor materijala koji se mogu koristiti. Pored PLA i ABS, postoji mnogo drugih termoplastičnih materijala koji mogu biti upotrebljeni u procesu, kao što su TPU (termoplastični poliuretan) za fleksibilne objekte ili PETG (polietilentereftalat glikol) za izdržljivije aplikacije.

FDM 3D štampa je široko primenjena tehnologija. Koristi se u industriji za brzu izradu prototipova, proizvodnju funkcionalnih delova i alata. Takođe je popularna kod hobista i entuzijasta, koji je koriste za izradu unikatnih predmeta, igračaka, nakita i drugih kreativnih projekata.

Prednosti FDM 3D štampe uključuju relativno nisku cenu materijala, visoku preciznost, brzinu izrade i mogućnost štampe većih predmeta. Međutim, treba imati na umu da FDM štampani delovi mogu imati vidljive slojeve i manju preciznost u poređenju sa nekim drugim tehnologijama 3D štampe.

Ukratko, Fused Deposition Modeling (FDM) je popularna tehnika 3D štampe koja koristi termoplastične materijale i slojevito nanosanje kako bi se stvorili fizički objekti. Ova tehnologija je široko primenjena u industriji i hobijima, nudeći pristupačan i fleksibilan način za izradu različitih predmeta.