Skip to content

SLS 3D Štampa

Selective Laser Sintering (SLS) je tehnika 3D štampe koja se koristi za stvaranje fizičkih objekata slojevima pomoću laserskog zračenja. Ova tehnologija koristi prah od termoplastičnih materijala, kao što su poliamidi (najčešće PA12), poliuretani ili polikarbonati, koji se postepeno fiksiraju i spajaju u željeni oblik.

Proces SLS 3D štampe započinje pripremom digitalnog modela objekta, koji se potom prelazi na softver za pripremu štampe. Softver razbija model na slojeve, obično debljine nekoliko desetina mikrometara, i kreira putanju laserskog zračenja za svaki sloj.

Nakon pripreme, prah od termoplastičnog materijala se ravnomerno raspoređuje na radnoj površini u tankom sloju. Laserski snop zatim se usmerava na odabrane delove praha i izlaže ga intenzivnom toplotnom zračenju. Pod dejstvom lasera, prah se lokalno topi i spaja, formirajući čvrst sloj objekta.

Nakon završetka obrade jednog sloja, radna površina se spušta za visinu jednog sloja i proces se ponavlja. Laserski snop nastavlja da oblikuje i spaja prah u svakom sloju, stvarajući postepeno kompletni objekat. Nakon završetka štampe, objekat se uklanja iz preostalog nepotrebnog praha, a potom se može dodatno obraditi, kao što je poliranje ili bojenje.

SLS 3D štampa ima nekoliko prednosti. Prvo, ova tehnika ne zahteva upotrebu podloge ili potpornih struktura, jer prah sam služi kao podrška tokom štampe. To olakšava 3D štampanje složenih geometrija i omogućava štampanje objekata sa unutrašnjim šupljinama. Takođe, SLS tehnika omogućava štampanje objekata visoke preciznosti i sa glatkim površinama.

SLS 3D štampa ima široku primenu u različitim industrijama. Koristi se za izradu prototipa, funkcionalnih delova, alata, kao i u proizvodnji endžiniringa. Ova tehnika takođe nalazi primenu u oblastima kao što su medicina, avijacija, automobilska industrija, dizajn i mnoge druge.

Važno je napomenuti da SLS 3D štampa zahteva specijalizovanu opremu i pažljivo rukovanje prahom od termoplastičnih materijala. Takođe, postupak može biti spor zbog potrebe za postepenim sinterovanjem svakog sloja.

Ukratko, Selective Laser Sintering (SLS) je tehnika 3D štampe koja koristi lasersko zračenje za sinterovanje praha od termoplastičnih materijala. Ova tehnologija omogućava izradu složenih objekata visoke preciznosti bez potrebe za potpornim strukturama i ima široku primenu u različitim industrijama.